PARTNER PIELGRZYMKI OLKUSKIEJ
MAŁOPOLSKA

Małopolska

PARTNER PIELGRZYMKI ZAGŁĘBIOWSKIEJ
MIASTO BĘDZIN

Będzin

Wideo z pielgrzymki (VII)

Wejście 26 Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę.