PARTNER PIELGRZYMKI OLKUSKIEJ
MAŁOPOLSKA

Małopolska

PARTNER PIELGRZYMKI ZAGŁĘBIOWSKIEJ
MIASTO BĘDZIN I MIASTO DĄBROWA GÓRNICZA

Będzin Dąbrowa Górnicza

XXVII Sosnowiecka Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę „Wiara i Patriotyzm”

REGULAMIN PIESZEJ PIELGRZYMKI

1. Pielgrzymka to akt religijny o charakterze modlitewno – pokutnym. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zachowania jej charakteru.

2. Uczestnikiem pielgrzymki może być każdy, kto: – jest zapisany w danej grupie, – zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu, – będzie stosował się do zarządzeń kierownictwa pielgrzymki.

3. Każdy pielgrzym jest zobowiązany do codziennego uczestnictwa w Eucharystii i włączenia się w program modlitw przewidzianych w danej grupie. Ma troszczyć się o przyjazny klimat wokół siebie, życzliwość, kulturę bycia, wrażliwość na potrzeby innych, zwłaszcza słabszych czy starszych i służyć im pomocą. Jest zobowiązany do włączenia się w różne służby.

4. Pielgrzym jest zobowiązany iść w grupie, do której się zapisał. Zabrania się pielgrzymowania poza grupą. Wyprzedzanie pielgrzymki i wcześniejsze docieranie na nocleg lub postój jest zabronione. Przebywanie poza grupą będzie traktowane jako wycofanie się z pielgrzymki. W razie konieczności należy postarać się o przepustkę u lekarza pielgrzymkowego lub przewodnika grupy.

5. Uczestnik nosi ze sobą legitymację pielgrzyma. Zwracamy się do siebie „bracie” i „siostro”.

6. Ze względu na religijno-pokutny charakter pielgrzymki pątników obowiązuje: – zakaz palenia tytoniu oraz papierosów elektronicznych, – zakaz picia napojów alkoholowych, – zakaz zażywania narkotyków i innych środków odurzających, – odpowiedni strój (zasłonięte ramiona i kolana).

7. Uczestnicy pielgrzymki zobowiązani są do przestrzegania wskazań służby porządkowej pielgrzymki.

8. Podczas marszu pielgrzym nie używa telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych. Nie maszeruje ze słuchawkami w uszach.

9. Na trasie i noclegach obowiązuje zakaz kąpieli w otwartych zbiornikach wodnych (rzeki, stawy itp.).

10. W miejscach postoju pielgrzymi zachowują czystość. Śmieci zostawiamy tylko w wyznaczonych miejscach.

11. Noclegi przewiduje się w wyznaczonych miejscach i polach namiotowych. Nie dopuszczalne są noclegi koedukacyjne.

12. W duchu pokuty należy nastawić się na liczne niewygody.

13. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22.00.

14. Za nie przestrzeganie regulaminu, a także za postawę niezgodną z celami i duchem pielgrzymki grożą konsekwencje: – upomnienie z wpisem do legitymacji, – usunięcie z pielgrzymki.

15. Ze względu na bezpieczeństwo pątników pielgrzymce będą mogły towarzyszyć tylko samochody służbowe (oznakowane, pozostające do dyspozycji kierownictwa pielgrzymki).

16. Wyrażam zgodę na:
– gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie moich danych osobowych oraz osób będących pod moją opieką przez organizatora pielgrzymki
– wykorzystanie mojego wizerunku oraz osób będących pod moją opieką przez organizatora pielgrzymki
– podjęcie czynności medycznych w celu ratowania mojego życia

Każdy, kto uczestniczy w Pielgrzymce, tym samym potwierdza, iż zapoznał się z Regulaminem i go akceptuje.

error: Prosimy nie kopiować
Skip to content