PARTNER PIELGRZYMKI OLKUSKIEJ
MAŁOPOLSKA

Małopolska

PARTNER PIELGRZYMKI ZAGŁĘBIOWSKIEJ
MIASTO BĘDZIN I MIASTO DĄBROWA GÓRNICZA

Będzin Dąbrowa Górnicza

Biskup zachęca do pielgrzymowania

– Umiłowani Diecezjanie, proszę, dołóżcie starań, byśmy jak najliczniej stawili się przed Obliczem Jasnogórskiej Pani, dając w ten sposób świadectwo naszej żywej wiary oraz miłości do Kościoła i Ojczyzny – zachęca bp Grzegorz Kaszak w liście, który czytany jest w naszych kościołach.

LIST BISKUPA SOSNOWIECKIEGO GRZEGORZA KASZAKA ZAPRASZAJĄCY DO UDZIAŁU W PIESZYCH PIELGRZYMKACH DIECEZJI SOSNOWIECKIEJ NA JASNĄ GÓRĘ

Umiłowani Diecezjanie!

Zbliża się czas naszego corocznego pielgrzymowania na Jasną Górę przed Oblicze Czarnej Madonny. Każdy, kto chociaż raz brał udział w tych niezapomnianych rekolekcjach w drodze, wie, że warto się wysilić, bo owoce wędrowania do Maryi są bezcenne. Za trudem drogi i niesamowitym doświadczeniem, które otwiera na Boga i ludzi, a czasami potrafi zmienić ludzkie życie, niektórzy pielgrzymi tęsknią przez cały rok. Nadeszło lato, dla wielu z nas to czas wakacji, urlopów, upragnionego odpoczynku. Spowolnienie tempa to doskonała okazja do refleksji nad własnym życiem, swoimi wyborami i drogą, którą kroczymy. To okres, w którym nie możemy już zasłaniać się brakiem czasu dla Pana Boga. Spróbujmy zatem spożytkować go inaczej. Dobrze wykorzystany okres wakacji czy urlopu, pomoże nam mądrze żyć w czasie całego pracowitego roku.

Drodzy Diecezjanie, serdecznie zapraszam Was do wspólnego wędrowania do naszej Jasnogórskiej Pani, zachęcam do podjęcia pątniczego trudu. W tym roku, w związku z przeżywanym jubileuszem setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, na pielgrzymi szlak wyruszymy z hasłem „Wiara i patriotyzm”, chcemy bowiem za pośrednictwem Maryi, Królowej Polski i Hetmanki Narodu Polskiego podziękować Bogu za dar wolnej Polski, pomodlić się za jej poległych obrońców oraz prosić o dalsze błogosławieństwo dla naszej ukochanej Ojczyzny i dla nas samych, jej mieszkańców.

Ciemiężeni przez zaborców Polacy, niepogodzeni z utratą niepodległości, podejmowali liczne zrywy wolnościowe. Te zrywy to był polski fenomen, niezrozumiały dla Europy. Nie miały one bowiem charakteru antykościelnego czy antychrześcijańskiego, jak to było w przypadku rewolucji francuskiej, w czasie której walczono z Bogiem, by stworzyć nowy świat – rzeczywistość bez wartości religijnych. U nas było inaczej, nasi bohaterowie, wpatrzeni w Maryję opierali się na Stwórcy. Wystarczy chociażby wspomnieć powstańców listopadowych, którzy w 1831 r. do walki stanęli z wypisanym na chorągwi zawołaniem: W imię Boga, za naszą i waszą wolność. Dlatego w duchu wdzięczności Bogu i naszym ojcom za dar niepodległej i wolnej Polski, Kościół sosnowiecki w ciągu całego roku 2018 realizuje różnorodne inicjatywy promujące patriotyzm i pamięć historyczną, łączące pokolenia w radosnym świętowaniu 100-lecia niepodległości naszej ukochanej Ojczyzny oraz nieustannie szturmuje niebo modlitwą w intencji naszych bohaterów i prosi o obfitość Bożych darów dla Niepodległej. Tegoroczna Piesza Pielgrzymka Diecezji Sosnowieckiej na Jasną Górę wpisuje się w to nasze wielkie dziękowanie.

Kult maryjny wśród Polaków odegrał ogromną rolę w walce o niepodległą Ojczyznę. Sanktuaria maryjne z Jasną Górą na czele stanowiły bastiony polskości. Tak o Jasnej Górze mówił św. Jan Paweł II: Trudno inaczej wyrazić to, czym stał się Obraz Królowej Polski dla wszystkich Polaków w czasie, kiedy ich Ojczyzna została wymazana z mapy Europy jako niepodległe państwo. Tak. Tu, na Jasnej Górze, gdzie mieszkała Królowa Polski, w jakiś sposób zawsze byliśmy wolni. O Jasną Górę też opierała się nadzieja narodu oraz wytrwałe dążenie do odzyskania niepodległości, wyrażane w tych słowach: Przed Twe ołtarze zanosim błaganie — Ojczyznę wolną racz nam wrócić, Panie!. To pokazuje, jak wielką moc, my, Polacy, otrzymujemy od Matki Bożej. Dlatego przed Jej Jasnogórskie Oblicze przybywali polscy królowie, hetmani, rycerze i lud. Przed Jej Obliczem Polacy zawierzają sprawy narodu, jak kwestie osobiste. W 1882 r. w 500. rocznicę sprowadzenia Cudownego Obrazu na Jasną Górę, dotarło ok. 500 tys. pątników, przedzierając się przez kordony państw zaborczych. Natomiast w latach 1880-1914 przybywało tutaj rocznie do tysiąca pielgrzymek, liczących po 300-400 osób.

Na Jasnej Górze wielokrotnie stawiał się św. Jan Paweł II. Jego pierwsze odwiedziny miały miejsce w 1942 r. podczas pielgrzymki młodzieży akademickiej. W Jasnogórskiej Maryi Papież widział nadzieję na odnowę życia Polaków. W 1997 r. powiedział: Jasna Góra to sanktuarium narodu, konfesjonał i ołtarz. Jest to miejsce duchowej przemiany, odnowy życia Polaków. Niech takim na zawsze pozostanie. (…). Jeśli chcemy dowiedzieć się, jak płyną te dzieje w sercach Polaków, trzeba przyjść tutaj. Trzeba przyłożyć ucho do tego miejsca. Trzeba usłyszeć echo całego życia narodu w Sercu Matki, Matki i Królowej! A jeśli bije ono tonem niepokoju, jeśli odzywa się w nim troska i wołanie o nawrócenie, o umocnienie sumień, o uporządkowanie życia rodzin, jednostek, środowisk – trzeba to wołanie przyjąć, bo rodzi się ono z miłości matczynej, która po swojemu kształtuje dziejowe procesy na naszej polskiej ziemi.

Od 1 kwietnia 1656 roku, kiedy król Jan Kazimierz w lwowskiej katedrze ślubował: Ciebie za Patronkę moją i za Królową państw moich dzisiaj obieram, Matka Najświętsza jest Królową Polski. I chociaż zmieniła się nasza Ojczyzna, to Maryja niezmiennie pozostaje naszą tarczą. Przychodzi nam z pomocą w najtrudniejszych momentach: była z nami podczas zaborów, okupacji hitlerowskiej i trwających ponad cztery dekady komunistycznych rządów. Opiekowała się nami w czasie transformacji ustrojowej. Możemy być pewni, że będzie z nami zawsze. Nie może więc zabraknąć nas, miłujących swą Ojczyznę, u stóp naszej Jasnogórskiej Pani. O wielkiej roli Maryi, która broni Polski, ale też nieustannie żąda od nas modlitwy za Ojczyznę, wspominała również św. Siostra Faustyna. W swoim Dzienniczku zapisała: Wieczorem ujrzałam Matkę Bożą, z obnażoną piersią i zatkniętym mieczem, rzewnymi łzami płaczącą, i zasłaniała nas przed straszną karą Bożą. Bóg chce nas dotknąć straszną karą, ale nie może, bo nas zasłania Matka Boża. Lęk straszny przeszedł przez moją duszę, modlę się nieustannie za Polskę, drogą mi Polskę, która jest tak mało wdzięczna Matce Bożej. Gdyby nie Matka Boża, na mało by się przydały nasze zabiegi. Pomnożyłam swoje wysiłki modlitw i ofiar za drogą Ojczyznę, ale widzę, ze jestem kroplą wobec fali zła (Dz. 686). W swoim Dzienniczku zanotowała także te słowa Matki Bożej: Córko moja, żądam od ciebie modlitwy, modlitwy i jeszcze raz modlitwy za świat, a szczególnie za Ojczyznę swoją. (Dz. 325).

W tym roku w ramach XXVII Pieszej Pielgrzymki Diecezji Sosnowieckiej na Jasną Górę wyruszą następujące grupy pielgrzymkowe. Pierwsza, czyli Pielgrzymka Olkuska Diecezji Sosnowieckiej, jak zawsze wyjdzie z trzech miejsc: 8 sierpnia z Będzina i Jaworzna, a 9 sierpnia z Olkusza, by 13 sierpnia, w piątym dniu pielgrzymowania, dotrzeć do celu. Gromadzi ona przede wszystkim ludzi młodych i tych, którzy pragną przejść dłuższą trasę, a tym samym dłużej doświadczać rekolekcji w drodze. Druga grupa to Pielgrzymka Zagłębiowska. Wyruszy ona z Będzina 23 sierpnia i przybędzie do Częstochowy 25 sierpnia, w przeddzień uroczystości odpustowych. Trzecią grupę stanowią natomiast pielgrzymi wychodzący 3 września z Jaworzna jako 219. Piesza Pielgrzymka Jaworznicka na Jasną Górę. Ta jedna z najstarszych pielgrzymek w Polsce jasnogórskie sanktuarium nawiedzi w liturgiczne święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, czyli 8 września. Ponadto 17 sierpnia z Wolbromia wyjdzie XXXVI Wolbromska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę, by 19 sierpnia móc pokłonić się Jasnogórskiej Pani. W terminie od 24 do 25 sierpnia przed tron Królowej Polski podążać będą jeszcze dwie grupy pielgrzymkowe, a mianowicie Piesza Pielgrzymka Parafii Targoszyce oraz Siewierska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę, które do Częstochowy wejdą razem z Pielgrzymką Zagłębiowską, czyli 25 sierpnia.

Wielość pielgrzymich inicjatyw oraz ich różne terminy ułatwiają podjęcie decyzji o wędrówce do duchowej stolicy Polski. Mam nadzieję, że wielu spośród Was, drodzy Diecezjanie, znajdzie czas i siły, aby w tych wydarzeniach uczestniczyć. Jednocześnie zdaję sobie sprawę z tego, że nie wszystkim pozwolą na to obowiązki i stan zdrowia. Zachęcam, aby ci, którzy pozostaną w domach swoją modlitwą wspierali osoby znajdujące się na pątniczym szlaku, w ten sposób duchowo pielgrzymując na Jasną Górę. Niech ta duchowa pielgrzymka rozpocznie się od sakramentu spowiedzi: pojednania z Bogiem i drugim człowiekiem. Niech każdego dnia znajdzie się czas na medytację, różaniec i Mszę Świętą. Ten wysiłek bez wątpienia zaowocuje w życiu i będzie miał duże znaczenie dla Was i dla całego Kościoła. Natomiast ci, którzy dotrą na Jasną Górę, za pośrednictwem Maryi przedstawią Bogu prośby, które powierzyli im ich duchowi towarzysze drogi.

Umiłowani Diecezjanie, proszę, dołóżcie starań, byśmy jak najliczniej stawili się przed Obliczem Jasnogórskiej Pani, dając w ten sposób świadectwo naszej żywej wiary oraz miłości do Kościoła i Ojczyzny. Życzę Wam bezpiecznych dróg i do zobaczenia na pielgrzymich ścieżkach.

Z serca udzielam pasterskiego błogosławieństwa: w imię Ojca i Syna, Ducha Świętego.


Wasz Biskup
+ Grzegorz

Sosnowiec, 2 lipca 2018 r.

error: Prosimy nie kopiować
Skip to content