PARTNER PIELGRZYMKI OLKUSKIEJ
MAŁOPOLSKA

Małopolska

PARTNER PIELGRZYMKI ZAGŁĘBIOWSKIEJ
MIASTO BĘDZIN

Będzin

Grupa VI – Zielono-Czarna

Dekanat: św. Barbary- Sosnowiec
Patron:


fot. Jarosław Ciszek