PARTNER PIELGRZYMKI OLKUSKIEJ
MAŁOPOLSKA

Małopolska

PARTNER PIELGRZYMKI ZAGŁĘBIOWSKIEJ
MIASTO BĘDZIN

Będzin

Grupa XVII – Słoneczna

Dekanat: Siewierski- Targoszyce
Patron: