PARTNER PIELGRZYMKI OLKUSKIEJ
MAŁOPOLSKA

Małopolska

PARTNER PIELGRZYMKI ZAGŁĘBIOWSKIEJ
MIASTO BĘDZIN I MIASTO DĄBROWA GÓRNICZA

Będzin Dąbrowa Górnicza

Ku Jasnogórskiej Pani

Św. Paweł przyrównuje życie chrześcijanina do pielgrzymki z doczesności ku spotkaniu z Bogiem w wiecznej szczęśliwości i pełni życia. W wierzącym człowieku rodzi się pragnienie wyjścia z tej ziemi naprzeciw Pana.

Chrześcijanin zatem jest człowiekiem drogi, jest wiecznym pielgrzymem zdążającym naprzeciw Pana.

Pielgrzymkę możemy zatem zdefiniować jako „wyjście ze swego rodzinnego domu i udaniem się w drogę ku miejscu uznanemu za święte, by tam bliżej spotkać się z Bogiem. Pośrednikami tego spotkania są Matka Boża i Święci Pańscy czczeni w świętych miejscach. Jest to zatem akt religijny. Wyróżnia się ona od innych form pobożności tym, że odbywa się w drodze, poza miejscem stałego zamieszkania”.

Piesze pielgrzymowanie to rekolekcje w drodze. Mają być one bezinteresownym uwielbieniem Boga, dziękczynieniem za wyjątkowe dary Boże. W czasie drogi pielgrzymi podejmują różne formy pokuty i zadośćuczynienia za grzechy swoje i bliźnich. Pielgrzymka to także modlitwa prośby, swojej lub powierzonej przez innych, którą pątnicy niosą ofiarując swój trud.

Poprzez pielgrzymkę budujemy jedność Kościoła, uczymy się żyć we wspólnocie. Jednoczy nas wspólna Eucharystia i modlitwa.

Hasłem tegorocznej XXXIII Sosnowieckiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę są słowa św. Pawła Apostoła z listu do Tesaloniczan (1 Tes 5,17) „Nieustannie się módlcie”. Nawiązują one do obecnie przeżywanego w kościele Roku Modlitwy ogłoszonego przez Papieża Franciszka, jako przygotowanie do Roku Jubileuszowego. Wpisują się także obecny rok duszpasterski w Polsce „Uczestniczę we wspólnocie Kościoła”.

Pielgrzymka z Olkusza wyruszy 9 sierpnia, a dzień wcześniej wyruszy grupa złota z Jaworzna i zielono – czarna z Będzina. Uroczyście rozpoczniemy mszą świętą o godz. 8.00 w bazylice Świętego Andrzeja Apostoła w Olkuszu, której przewodniczył będzie ks. bp Artur Ważny Ordynariusz Diecezji Sosnowieckiej. Zaszczyci nas również Krajowy koordynator pieszych pielgrzymek na Jasną Górę ks. prał. Marian Janus. Trasa pielgrzymki przebiega przez Klucze, Ogrodzieniec z noclegiem w Podzamczu, gdzie wieczorny apel poprowadzi schola z parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego w Olkuszu. W drugim dniu w Złotym Potoku będzie radosny wieczór uwielbienia z Zespołem Te Deum.

23 sierpnia wyruszy Pielgrzymka Zagłębiowska z Będzina – Syberki. Mszy św. na rozpoczęcie o godz. 7.00 będzie przewodniczył ks. bp Artur Ważny – Biskup Sosnowiecki. Obecny będzie również Krajowy koordynator pieszych pielgrzymek na Jasną Górę ks. prał. Marian Janus. Od czasu pandemii ze względu na niewystarczającą ilość miejsc noclegowych na trasie pielgrzymki, zostaje zachowana formuła noclegu w miejscu zamieszkania.

Na obu pielgrzymkach każdego dnia będą głoszone konferencje, które w tym roku przygotował ks. dr Łukasz Tkaczyk. Codziennie w czasie drogi jest możliwość spowiedzi św. oraz w czasie nabożeństwa pokutnego, a na Olkuskiej Pielgrzymce jeszcze wieczorem w kaplicy przy wystawionym Najświętszym Sakramencie. Szczególnym czasem i przeżyciem jest obecność Pana Jezusa Eucharystycznego niesionego w monstrancji w każdej grupie na pewnym odcinku drogi. W tym roku w nasze pielgrzymowanie również włącza się Caritas Diecezji Sosnowieckiej, dzięki zaangażowaniu dyrektora ks. Przemysława Szota. Wędrowanie zakończy msza święta na Wałach Jasnogórskich: 13 sierpnia o godzinie 19.30, a 25 sierpnia o godz. 17.00 r. które odprawi ks. bp Artur Ważny.

Jasna Góra to miejsce święte, gdzie tłumnie przybywają pielgrzymi z Polski i całego świata, aby oddać cześć Matce Bożej, Królowej Polski. Spotkanie przed obliczem Jasnogórskiej Pani jest wynagrodzeniem wszystkich trudów pielgrzymów, którzy co roku przychodzą pokłonić się Panu Jezusowi i Jego Matce.

Nasze pielgrzymowanie osobiste i diecezjalne również kierujemy do tego wyjątkowego i cudownego miejsca.

error: Prosimy nie kopiować
Skip to content