PARTNER PIELGRZYMKI OLKUSKIEJ
MAŁOPOLSKA

Małopolska

PARTNER PIELGRZYMKI ZAGŁĘBIOWSKIEJ
MIASTO BĘDZIN I MIASTO DĄBROWA GÓRNICZA

Będzin Dąbrowa Górnicza

Ksiądz Biskup zaprasza

List Biskupa Sosnowieckiego zapraszający na diecezjalną pieszą pielgrzymkę do Czarnej Madonny na Jasnej Górze.

Nie lękajcie się przygarnąć Chrystusa”

Umiłowani Diecezjanie,

Każdy z nas przechowuje w pamięci wspomnienie osób, które budzą w jego sercu szczerą wdzięczność. Właśnie ta wdzięczność nie pozwala o nich zapomnieć. Stale wracamy pamięcią do ich słów i wiemy, że dzisiaj nasze życie wyglądałoby inaczej, gdyby nie oni. Nie żyjemy samotnie i nasze życie staje się pełniejsze dzięki obecności innych. Św. Paweł Apostoł powiedział: „Cóż masz, czego byś nie otrzymał” (1Kor 4,7). Pomyślmy w tym kontekście o św. Janie Pawle II. Ile zawdzięczamy jego niestrudzonej posłudze, jego przykładowi życia wiernego Bogu, jego miłości do Matki Bożej? Ile zawdzięcza Mu nasza Ojczyzna? Ile zawdzięczamy mu sami osobiście?

Pragnę, aby jasnym wyrazem tej wdzięczności było nasze sosnowieckie pielgrzymowanie na Jasną Górę. W roku kanonizacji św. Jana Pawła II jeszcze raz powróćmy do przesłania, które nam zostawił. Podczas mszy św. inaugurującej pontyfikat wołał: „Bracia i Siostry, nie bójcie się przygarnąć Chrystusa i przyjąć Jego władzę, pomóżcie Papieżowi i wszystkim tym, którzy pragną służyć Chrystusowi, służyć człowiekowi i całej ludzkości. Nie bójcie się, otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi. Dla Jego zbawczej władzy otwórzcie granice państw, systemów ekonomicznych i politycznych, szerokie dziedziny kultury, cywilizacji, rozwoju! Nie bójcie się! Chrystus wie, co nosi w swoim wnętrzu człowiek. On jeden to wie!”. Z przesłania tego zaczerpnięte zostało hasło tegorocznych pielgrzymek na Jasną Górę: „Nie lękajcie się przygarnąć Chrystusa”. Z tymi słowami i żywą pamięcią o Papieżu Polaku będziemy wędrować do tronu Matki.

Pielgrzymka łączy się z trudem: ze znalezieniem na nią miejsca w urlopowym lub wakacyjnym kalendarzu, z godzinami drogi i związanymi z nią niewygodami. Dziękuję Wam, Drodzy Diecezjanie, za Wasz ochoczy udział w tej inicjatywie. Pielgrzymka to bardzo czytelny znak – znak, że chrześcijaństwo jest w naszym społeczeństwie żywe! Każdy krok poczyniony na tej trasie to świadectwo tego, że wiara ma dla nas znaczenie; że pozostajemy wierni Bogu. Pielgrzymka to także wspaniała okazja do ekspiacji za grzechy własne i cudze. Dzisiaj, kiedy jesteśmy świadkami profanacji krzyża i symbolów religijnych w ramach działań różnych artystów, powinniśmy dawać świadectwo przywiązania do znaku krzyża i obrazów Matki Bożej oraz do miejsc świętych, z których właśnie Jasna Góra z ikoną Matki Bożej Częstochowskiej ma dla nas szczególne znaczenie.

Pielgrzymka to fantastyczna okazja do tego, by przez wstawiennictwo Maryi przedstawić dobremu Bogu w sposób bardzo pokorny nasze prośby. Ileż mamy problemów i kłopotów? Pielgrzymujemy więc na Jasną Górę do naszej Matki, aby uzyskać wsparcie, pomoc i obronę.

Jak co roku pielgrzymka wyruszy z trzech miejsc. Pierwsza grupa wyjdzie z Olkusza 9 sierpnia. Jest to grupa, do uczestnictwa w której zaproszeni są ci, którzy chcą pójść dłuższą trasą, zwłaszcza ludzie młodzi. Ich entuzjazm oraz młodzieńcze i pełne pasji zaangażowanie są moją szczególną radością. Zachęcam młodzież do włączenia się do tej wspólnej drogi, która będzie zapewne miejscem umocnienia życia w głębokiej przyjaźni z Jezusem, który – jak to powiedział Jan Paweł II – wie, co człowiek nosi w swoim sercu. Druga grupa wyruszy tradycyjnie z Będzina 23 sierpnia i dojdzie na Jasną Górę w przeddzień Uroczystości Matki Bożej Częstochowskiej, natomiast trzecia grupa wyjdzie z Jaworzna 3 września.

Nie wszyscy będą mogli wyruszyć na pielgrzymi szlak. Obowiązki, słabe zdrowie i jeszcze wiele innych rzeczy może wpłynąć na decyzję o pozostaniu w domu. Jednak wspólnota pielgrzymia nie ogranicza się jedynie do tych, którzy fizycznie uczestniczą w trudzie drogi. Wszystkich tych, którzy nie będą mogli wraz z pielgrzymami iść na Jasną Górę zachęcam do duchowego uczestnictwa. Niech dni, w których Wasi bliscy będą doświadczać trudu drogi, będą dla Was czasem głębszej refleksji i wytrwałej modlitwy, studium Pisma Świętego i codziennej Eucharystii. Pomocą w tym względzie mogą okazać się przygotowane materiały – te same, z których będą korzystać pielgrzymi.

W tych kilku dniach wspólnego wędrowania nie zamyka się wdzięczność, jaką odczuwamy względem św. Jana Pawła II. Nie zamyka się w nich również Kościół, który każdego dnia jest w drodze ku Jezusowi Chrystusowi. Wyruszymy ze swych domów i po chwili do nich powrócimy. Jednak pielgrzymka to czas łaski, otwarcia się na Boże działanie i czas braterstwa. Te wartości mogą sprawić, że po powrocie do swych domów odczujemy, że rzeczywiście już nie lękamy się przygarnąć Chrystusa, że pragniemy Jego stałej obecności i miłości. Polecam Bogu wszystkie działania związane z przygotowaniem do pielgrzymki.

Wszystkim na czas wakacyjnego wypoczynku oraz na trud pielgrzymowania do Pani Jasnogórskiej z serca błogosławię.

† Grzegorz
Wasz Biskup

error: Prosimy nie kopiować
Skip to content