PARTNER PIELGRZYMKI OLKUSKIEJ
MAŁOPOLSKA

Małopolska

PARTNER PIELGRZYMKI ZAGŁĘBIOWSKIEJ
MIASTO BĘDZIN I MIASTO DĄBROWA GÓRNICZA

Będzin Dąbrowa Górnicza

Informacje dla pielgrzymów

1. Centralnym momentem każdego dnia jest Msza Św., w której każdy ma obowiązek uczestniczyć. Pielgrzymi starają się codziennie przystępować do Komunii św. Przed wyruszeniem na Pielgrzymkę zachęcamy do przeżycia Sakramentu Pokuty. Dla tych, którzy tego nie zdążyli uczynić należy postarać się w czasie drogi o spowiednika, aby dać możliwość przeżycia Pielgrzymki w stanie Łaski Uświęcającej. Każdy dzień rozpoczynamy wspólną modlitwą i śpiewem „Godzinek”. Odmawiamy każdego dnia cząstkę Różańca z uwzględnieniem intencji podawanych przez Pielgrzymów.

O godz. 12.00 odmawiamy wspólnie modlitwę „Anioł Pański” ofiarując ją w intencji Ojca Świętego. Należy również w miarę możliwości odprawić „Drogę Krzyżową”. Pamiętać należy o wspólnej modlitwie wieczornej na ostatnim odcinku poszczególnego dnia. Codziennie gromadzimy się na wspólny „Apel Jasnogórski”. Godzina Apelu będzie podawana w czasie drogi.

2. Przewodnicy.

Ksiądz przewodnik organizuje całe zaplecze grupy, a więc grupę muzyczną, porządkową, medyczną, transport i sprzęt nagłaśniający. Wraz z rozpoczęciem pielgrzymki rozpoczyna się czuwanie nad sprawnym działaniem poszczególnych służb, ale i ogromna praca duszpasterska. Długi dzień pielgrzymkowy wypełniają przecież: modlitwy, nabożeństwa, dyskusje, których rozplanowanie zależy od przewodnika. Wszystkie grupy realizują ogólny program pielgrzymki skoncentrowany wokół przewodniego tematu.  Przewodnik kształtuje klimat i ducha w swej grupie.

3. Kierownictwo trasy

Pochód pielgrzymów może sparaliżować ruch pojazdów na ulicach i drogach, ten zaś może stanowić zagrożenie dla rzeszy pieszych. Pielgrzymka sosnowiecka składa się z 10 grup, które w kolumnach poruszają się prawą stroną dróg, z zachowaniem przepisów o ruchu drogowym.

Kierownik Służb Porządkowych, ks. Paweł Tracz, czuwają nad sprawnym pielgrzymowaniem poszczególnych grup. Do ich zadań należy też organizacja miejsc postojów, wprowadzanie i wyprowadzanie grup w odpowiedniej kolejności i w wyznaczonym czasie. Przed przybyciem pielgrzymów na miejsce postoju muszą zadbać o ustawienie samochodów sanitarnych, z żywnością, bagażami.

Porządkowi.

Nad bezpiecznym pielgrzymowaniem grup czuwają porządkowi. Ta odpowiedzialna funkcja obejmuje przede wszystkim kierowanie ruchem, a chętnych do niej przygotowuje się jeszcze przed pielgrzymką. W każdej grupie jest główny porządkowy, który ma do dyspozycji pomocników. Zaopatrzeni w chorągiewkę i „lizak” przepuszczają kolumny samochodów, a gdy trzeba ponaglają pielgrzymów zwalniających tempo. Porządkowi zajmują się także zabezpieczeniem porządku na postojach w swoich grupach, i miejscach noclegu całej pielgrzymki.

4. Służby medyczne.

Pielgrzymka ma własną opiekę medyczną. Na czas pielgrzymowania nad pątnikami chętnie czuwają w grupach pielęgniarki i lekarze. Pielgrzymka ma do dyspozycji sanitarkę, wyposażoną w podstawowe środki medyczne.

5. Wspólnota

Przewodnik dołoży wszelkich starań, aby wszyscy w grupie czuli się jak jedna rodzina, która jest jednocześnie cząstką całej wspólnoty Pielgrzymki.

Przypominamy o wzajemnej pomocy i życzliwości. Uwrażliwiamy na odpowiedzialność za całą Pielgrzymkę. Każde niewłaściwe zachowanie poszczególnego Pielgrzyma rzutuje na całą Pielgrzymkę, tak to bowiem jest postrzegane przez ludzi, którzy obserwują nas „z zewnątrz”. Zwracamy uwagę na pomoc dla ludzi starszych, jeżeli tacy są w grupie, ponieważ oni najbardziej tego potrzebują. Zachęcamy wszystkich do włączenia się we wspólną modlitwę, dyskusję śpiew, do wspólnego tworzenia „klimatu grupy”. Utrzymujemy zwyczaj zwracania się do siebie: „siostro” – „bracie”.

6. Grupy muzyczne.

Bez ich udziału w pielgrzymce dłużyłby się każdy kilometr. Wyposażeni w mocne głosy i instrumenty (najczęściej gitary, ale także w skrzypce, akordeony, harmonijki ustne) pomagają przeżyć czas pielgrzymowania, a także wspólne nabożeństwa w modlitewnym skupieniu. Śpiew wypełnia dużą część dnia pielgrzyma, a jak trudna jest to praca, przekonał się każdy, kto choć przez kilka godzin trzymał mikrofon w ręce.

Staramy się śpiewać w czasie drogi przede wszystkim piosenki religijne. Uwzględnić należy pieśni, które będą śpiewane w czasie Mszy Świętej.

W czasie śpiewu warto także uwzględnić pieśni tradycyjne.

Ułatwieniem w prowadzeniu śpiewu są śpiewniki, które każdy z Pielgrzymów otrzymuje w ramach wpisowego. Śpiewnik ten każdy ma obowiązek mieć ze w czasie marszu i korzystać z niego. Staramy się śpiewać jak najwięcej różnych pieśni, nie ograniczać się do kilku, bo przez to zubażamy i ograniczamy repertuar.

7. Dyscyplina.

Wyczulamy Pielgrzymów na bezwzględne zachowanie regulaminu. Od początku Pielgrzymki przyzwyczajamy Pielgrzymów do porządku na trasie, postojach i w miejscu noclegu. Na postojach będą ustawiane przez specjalne służby worki na śmieci. Zwracamy uwagę Pielgrzymom, aby do nich wrzucali wszelkie odpadki. Podobnie na miejscach noclegu. Postaramy się, aby każdego dnia z rana po spakowaniu się grupy, śmieci z terenu, który zajmuje dana grupa, były zebrane w jednym miejscu, aby można było je jak najszybciej spakować. Pielgrzymi starają się śmieci wrzucać do worków, a przynajmniej w jednym miejscu, aby po wyruszeniu na trasę można było je posprzątać. Pielgrzymi mają obowiązek iść w swojej grupie i bez wiedzy Przewodnika nie wolno się od oddalać. Zwracamy także Pielgrzymom uwagę na to, że bez wiedzy przewodnika nie wolno także oddalać się z miejsca noclegu, Postarajmy się na to zwrócić szczególną uwagę. Każdy z Pielgrzymów jest obowiązany nosić w widocznym miejscu identyfikator, a także  chustę. Chustę nosimy zawiązaną na szyi gdyż tam jest jej miejsce. Noszenie jej zawiązanej na nodze, czy gdzie indziej jest znieważaniem znaku poszczególnej grupy. Uwrażliwiamy Pielgrzymów na właściwe przeżywanie tzw. Górki Przeprośnej. Jest to miejsce przeproszenia za błędy popełnione w czasie Pielgrzymki i podziękowania sobie za wspólnie przeżytą drogę. Wszelkiego rodzaju bicie się nawzajem jest czynem niegodnym Pielgrzyma.

error: Prosimy nie kopiować
Skip to content