PARTNER PIELGRZYMKI OLKUSKIEJ
MAŁOPOLSKA

Małopolska

PARTNER PIELGRZYMKI ZAGŁĘBIOWSKIEJ
MIASTO BĘDZIN I MIASTO DĄBROWA GÓRNICZA

Będzin Dąbrowa Górnicza

Dla tych, co nie mogą…

Wszystkich, którzy z różnych względów nie będą mogli pielgrzymować fizycznie do Częstochowy zachęcamy aby zapisywać się do Grupy Pielgrzymów w charakterze „duchowego pielgrzyma”.

Przy zgłoszeniu do Grupy pielgrzymkowej w parafii w charakterze pielgrzyma duchowego należy podać imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz intencję, która polecana będzie w modlitwie pielgrzymów. Każdy duchowy pielgrzym otrzyma legitymację i przewodnik pielgrzyma.

ks. Marek Bigaj


Pielgrzymowanie duchowe

Wszystkich, którzy z różnych względów nie będą mogli pielgrzymować fizycznie wraz z nami do Częstochowy zachęcamy aby zapisywać się do Grupy Pielgrzymów  w charakterze duchowego pielgrzymowania.

Kim jest Duchowy Pielgrzym?

 – Duchowy Pielgrzym to osoba, która z różnych przyczyn np. podeszłego wieku, choroby lub braku urlopu nie może uczestniczyć w pielgrzymce. Swoją modlitwą pragnie wspomóc pielgrzymów idących na Jasną Górę i duchowo włącza się w przeżywanie pielgrzymki
– ponadto, pielgrzym duchowy otrzymuje książeczkę pielgrzyma, w której znajdzie pomocne treści do przeżycia rekolekcji w drodze duchowego przemierzania szlaku pielgrzymki. /można złożyć ofiarę dobrowolną na cele pielgrzymki/

Jak zostać Duchowym Pielgrzymem?

Przy zgłoszeniu do Grupy pielgrzymkowej w parafii w charakterze pielgrzyma duchowego należy podać imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz intencję, która polecana będzie modlitwie pielgrzymów.

Zapisu można dokonać osobiście w swojej parafii.

Jakie obowiązki spoczywają na Duchowym Pielgrzymie?

– duchowe pielgrzymowanie trwa 5 dni: od 9 do 13 sierpnia

– pielgrzymi duchowi łączą się duchowo z pielgrzymami na trasie pielgrzymki, korzystając z przygotowanych materiałów dla pielgrzyma i chociaż w części wypełniają każdego dnia pielgrzymki praktyki religijne realizowane przez pątników pieszych takie jak:

1. Modlitwa poranna i wieczorna

2. Każdego dnia odmówienie Cząstki Różańca lub przynajmniej  dziesiątki Różańca Świętego w intencjach wspólnych dla pielgrzymów zmierzających do na Jasną Górę

3. W miarę możliwości każdego dnia uczestnictwo we Mszy świętej i przyjmowanie Komunii Świętej. Jeśli nie ma możliwości uczestniczenia we Mszy świętej, nawiedzenie kościoła.

4. Każdego dnia odmówienie Modlitwy Duchowego Pielgrzyma

Modlitwa Pielgrzyma DuchowegoMaryjo, Matko Boża, w Twoim Niepokalanym Sercu składam moje duchowe pielgrzymowanie. Jestem sercem i duchem razem z tymi pątnikami, którzy zmierzają ku Jasnej Górze, aby spotkać się z Tobą w kaplicy Cudownego Wizerunku. Ten dzisiejszy dzień ofiaruję w intencji (wymienić intencję).Oddaję Ci, Matko, moje radości, troski i choroby, wszelkie spotkania i rozmowy, wszystkie dobre pragnienia i uczynki. Proszę Cię, Maryjo, bądź Przewodniczką na wszystkich drogach mojego życia, ucz mnie nieustannie wypełniać wolę Ojca, pogłębiać więź z Jezusem. A kiedy przyjdzie kres mojego ziemskiego pielgrzymowania, bądź przy mnie i zaprowadź bezpiecznie do domu Naszego Ojca. Amen.

Jakie owoce czekają na Duchowego Pielgrzyma?

Duchowy Pielgrzym uczestniczy w pielgrzymce i korzysta ze wszystkich owoców pielgrzymowania. Każdego dnia Duchowi Pielgrzymi otaczani są modlitwą czy to na trasie podczas modlitwy różańcowej czy podczas Mszy świętej, a więc korzystają z owoców modlitwy i Eucharystii. W imieniu Pielgrzymów Duchowych zanosimy przed tron Matki Bożej intencje, które Duchowy Pielgrzym składał przy dokonaniu zapisu. Ksiądz opiekun grupy duchowych pielgrzymów codziennie odprawia Msze świętą we wszystkich intencjach  polecanych przez duchowych pątników.

Drogi Bracie i Siostro,

Wasza duchowa obecność będzie świadectwem zaangażowania w przeżywanie rekolekcji w drodze i duchowej łączności z nami, wyrażonej poprzez modlitwę oraz codzienną Mszę Świętą, odprawianą na pątniczym szlaku, podczas której w sposób szczególny będziemy polecać Bogu wszystkie Wasze intencje.

Wasza duchowa obecność na trasie pielgrzymki będzie również wsparciem i umocnieniem dla zmierzających ku Jasnej Górze pątników. Tę duchową łączność, będziemy podtrzymywali na trasie codzienną modlitwą za Was i Wasze rodziny, podczas Apelu Jasnogórskiego, jak również niosąc Wasze intencje przed Cudowny Obraz Matki Bożej na Jasną Górę.

Przyłącz się już dzisiaj

Wyrusz z nami na pielgrzymi szlak. Chociaż nie będziesz z nami ciałem możesz być z nami duchem. Liczymy, że dołączysz do grona duchowych pielgrzymów, którzy swoją modlitwą i cichą obecnością będą wspierać przygotowania i przeprowadzenie Sosnowieckiej Pieszej Pielgrzymki  na Jasną Górę.

error: Prosimy nie kopiować