PARTNER PIELGRZYMKI OLKUSKIEJ
MAŁOPOLSKA

Małopolska

PARTNER PIELGRZYMKI ZAGŁĘBIOWSKIEJ
MIASTO BĘDZIN I MIASTO DĄBROWA GÓRNICZA

Będzin Dąbrowa Górnicza

Popielgrzymkowe podziękowanie

Czcigodny Ksiądz Proboszcz
Drodzy Pielgrzymi

Drodzy Pielgrzymi, w imieniu Stowarzyszenia „Betlejem” i bezdomnych pielgrzymów, którzy uczestniczyli w tegorocznej XXVI Olkuskiej Diecezjalnej Pielgrzymce na Jasną Górę składam podziękowanie dla wszystkich pielgrzymów za życzliwe przyjęcie i za ofiarę złożoną podczas Mszy świętej w Złotym Potoku na wsparcie naszej działalności. Zebrana kwota 5 tysięcy złotych zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów remontu i rozbudowy naszego domu.

Z wyrazami szacunku i wdzięcznością:

Ks. Mirosław Tosza
/Prezes Stowarzyszenia/

Stowarzyszenie „Betlejem” ul. Długa 16, 43-603 Jaworzno
 501-428-577
NR KONTA: PKO SA 05 1240 1356 1111 0010 4021 0367

error: Prosimy nie kopiować