Foto Info 1

9 sierpnia – Olkusz – Rodaki – Podzamcze