PARTNER PIELGRZYMKI OLKUSKIEJ
MAŁOPOLSKA

Małopolska

PARTNER PIELGRZYMKI ZAGŁĘBIOWSKIEJ
MIASTO BĘDZIN

Będzin

Idą!

Idą “w mocy Ducha Świętego”. Idą “pełni mocy, wdzięczności i chwały”. Idą do Matki, która czeka na nich w Jasnogórskiej Ikonie i pokazuje na swojego Syna.

Idą niosąc bagaż intencji swoich oraz wszystkich tych, którzy albo musieli zostać w domu, albo nawet nie wiedzą jak znaleźć swoją drogę do Pana Boga. Idą odprawiając najpiękniejsze rekolekcje w drodze i modląc się każdym krokiem i bąblem na obolałej kilku-, kilkunasto- czy kilkudziesięcioletniej stopie.

Pątnicy z Olkusza, Sławkowa, Klucz, Łaz, Sułoszowej, Bolesławia i Wolbromia 9 sierpnia wyruszyli z olkuskiej bazyliki św. Andrzeja do Częstochowy. Już 8 sierpnia w drogę wyszły łączące się z nimi grupy z Jaworzna i Zagłębia, 10 sierpnia dołączyła grupa z Ogrodzieńca i Pilicy. Na Jasną Górę pątnicy wejdą we wtorek, 13 sierpnia.

W drodze pielgrzymi pochylają się nad obecnością Ducha Świętego w życiu, słuchając konferencji ks. Mirosława Toszy, sióstr Kanoniczek Ducha Świętego oraz przewodników i ojców duchownych grup. Towarzyszy im także pasterz diecezji, Ksiądz Biskup Grzegorz Kaszak, Ksiądz Biskup Piotr Skucha, który 9 sierpnia odprawił poranną Mszę w Olkuszu oraz rozdzielający smakołyki ks. Jan Szkoc.

Nad całością organizacyjną czuwa ks. Paweł Tracz, dyrektor pielgrzymki wraz z rzeszą współpracowników, dzięki którym organizacja wydarzenia, łączącego kilka tysięcy osób, przebiega tak sprawnie.